fbpx

Bekannt Plazen: Wanderen am Mëllerdall

„Dës Texter si fir jiddereen an och fir Leit, déi Lëtzebuergesch léieren. Vill Texter sinn oft ze komplizéiert an am Ufank ze schwéier. Ech schreiwen hei kuerz op einfacht Lëtzebuergesch an erklären ënnert den Artikelen, déi ënnerstrache Wierder op Englesch.

___

These articles are written for everyone and for people learning Luxembourgish. Most texts are often too complicated and too difficult for intermediate learners. I write short articles in easy Luxembourgish and explain the underlined words underneath the text in English.”

De Mëllerdall gëtt och Kleng Lëtzebuerger Schwäiz genannt. Dësen Numm krut d‘Regioun wéinst hirer hiwweleger Landschaft, déi un d‘Schwäiz erënnert. De Mëllerdall ass eng Attraktioun fir Touristen awer och fir d’Lëtzebuerger Awunner selwer. Iechternach ass d‘Haaptstad vum Mëllerdall a gläichzäiteg déi eelst Stad a Lëtzebuerg.

Am Joer 2016 gouf den Natur- & Geopark Mëllerdall gegrënnt.

De Mëllerdall Trail féiert de Wanderer iwwer 112 Kilometer duerch eng herrlech Hiwwel- a Fielslandschaft. D‘Wanderweeër am Mëllerdall féieren duerch eng intakt Natur, laanscht Wisen an duerch Bëscher.

De Mëllerdall Trail ass ganz ofwiesselungsräich a féiert zu ganz schéinen Aussiichtspunkten an der Regioun. Grad fir Kanner ass dësen Trail eng flott Entdeckungsrees. De ganze Mëllerdall Trail ass ganz gutt beschëldert a mat engem rouden ”M” op wäissem Grond gekennzeechent. D‘Route 1 vum Mëllerdall Trail fänkt am touristeschen Zentrum vun der Regioun zu Iechternach un.

D‘ Tour huet eng Längt vu 40 Kilometer. Fir d‘Route 2 kann een als Ausgangspunkt Iechternach wielen. D‘Wanderung huet eng Längt vun 33 Kilometer.

D‘Route 3 grenzt un d‘Route 2 a fänkt am Mëllerdall un a geet op enger Längt vu 37 Kilometer duerch e ganz schéinen Dall bis bei d‘Schlass Beefort. Vun hei wandert een duerch Bëscher an oppe Landschafte bis bei d‘Buergruin an der Fiels. Weider geet et Richtung Blummendall a weider zeréck an de Mëllerdall.

De Mëllerdall iwwerrascht och mat senger traditioneller Kichen. Regional Spezialitéiten ewéi Kéis, Hunneg oder Likör kritt een op ville Mäert an der Regioun ze kafen.

Hiwweleg Landschaft = hilly landscape

eelst = the oldest

féieren = to guide, to lead

herrlech = magnificent

Wanderwee = hiking trail

Bëscher = forests, woods

Aussiichtspunkt = lookout point

Entdeckungsrees = expedition

gekennzeechent (kennzeechnen)= marked

Wanderung = the hike

en Dall = a valley

erënneren = to remind

gegrënnt (grënnen) = founded

de Wanderer = the hiker

Hiwwel – a Fielslandschaft = hilly and rocky landscape

Wisen (eng Wiss) = grassland

ofwiesselungsräich = diversified

grad = especially

beschëldert = signposted

Ausgangspunkt = starting point

grenzen = to abut, to adjoin

d’Buergruin = castle ruin

Tags:
Tania Hoffmann

Tania Hoffmann

Luxembourgish, married, two furry kids, and in love with languages, I’m happy to share my knowledge of my mother tongue Luxembourgish with learners from all cultures and origins. I’m also working as a freelance translator and journalist/writer, mainly in Luxembourgish. Next to languages, I’m addicted to neuroscience and how our brains work. This neverending journey began with my certification as a NeuroLanguage Coach for Luxembourgish.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.